Liesbeth Takken - beeldend kunstenaar

Mijn werk beschouw ik als een grote verzameling vondsten, beelden, door toeval �n stuurmanskunst bijeengebracht. Het zijn momentopnames van een groter geheel, plotseling opduikende vormtekens. Ik noem ze Totems, van verstilde beweging. Waarin ik zoek naar onderliggende drijfveren, essenties en contrasten, spanningen in de hedendaagse �n de onzichtbare wereld, ook die van het verleden en de toekomst. Meer over mijn werk is te vinden in de recensies uit de Nederlandse en Duitse pers onder �Over de kunstenaar�.

Mijn BIK-projecten met kinderen in scholen zijn meer gericht op beleving en ervaring dan op het resultaat. Ik probeer bij de kinderen een diepere, innerlijke snaar te raken, los van oordeel, conventie en handigheid. Daartoe maak ik soms gebruik van beeldende verhalen of po�zie, maar ook van eigen kunsthistorische achtergronden. Veelal gevolgd door tekenoefeningen die ik als 'losmaakoefeningen' karakteriseer, waarbij we groot werken, links-, en rechtshandig en blind. Dit maakt de weg vrij naar snelle schetsen in een enkele kleur, waarin een eenvoudig gebaar, beweging of gevoel gelegd kan worden. Ik stimuleer daarbij vooral te �proeven wat wil ontstaan�. Speelse improvisatie is hier het sleutelwoord. Hoewel dus totaal niet resultaatgericht, blijken er vaak prachtige, haast archetypische oerbeelden te ontstaan. Ik werk zowel in het platte vlak als ruimtelijk, gebruikmakend van natuurlijke kleuren en materiaal (www.beroepskunstenaarsindeklas.nl).

In mijn landartprojecten werk ik met groepen kinderen of volwassenen aan grote magische kleden, ons daarbij plaatsend in de traditie van de zandtekeningen die binnen verschillende volkeren bij speciale gelegenheden gemaakt werden. We maken Suikerkleden van 10 meter doorsnee of meer, Hemelse Zoetheid genaamd, en ook werken van natuurlijke, vergankelijke materialen. (www.landartprojecten.nl).